NANNI MARINE 2.50HE / 2.40HE / 2.45HE /3.75HE
Pompe eau de mer adaptable pour moteurs diesel Nanni : 2.50HE / 2.40HE / 2.45HE /3.75HE Référence Nanni 970307808 - Référence johnson 10-35725-01 - Jabsco 29460-1401

180€

NANNI 2.40HE (ancienne version)
Pompe eau de mer adaptable moteur diesel nanni 2.40HE Référence nanni 970300495 - Jabsco 29300-2001C - Johnson 10-35122-1 / 10-35211-3 / 10-35211-4

160€

NANNI 2.60HE / 3.90HE
Pompe eau de mer adaptable Nanni moteur diesel 2.60HE / 3.90HE référence nanni 970504001 johnson 10-35127-1 / 10-35127-2

160€

NANNI 5.250TDI
Pompe eau de mer adaptable Nanni moteur diesel 5.250TDI référence nanni 970316374 / johnson 10-24542-01

348€

NANNI 4.220HE / 5.280HE / N4.50
Pompe eau de mer adaptable pour moteur nanni 4.220HE / 5.280HE / N4.50 référence nanni : 970307474

340€

NANNI 3.100HE / 4.150HE / 4.190HE / 4.40 / 4.38
Pompe eau de mer adaptable moteurs diesel nanni 3.100HE / 4.150HE / 4.190HE / 4.40 / 4.38 Référence nanni 970301725 - johnson 10-24334-01

200€
Zone éditable
   POMPE-EAU-DE-MER